Endonezya ekonomisi: Türkiye ve Endonezya ekonomileri

Endonezya ekonomisi yazımız ile merhaba,

Balayı için tercih ettiğimiz Endonezya-Bali üzerine biraz da bilgi verici bir yazı yazalım dedik. Hoş henüz balayı yazısını da yazamadık ya neyse. Bu yazıdan önce sizleri çok sıkmadan ve rakama boğmadan öncelikle dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olmaya aday Endonezya ekonomisi, ardından da turizm cenneti Bali ekonomisi üzerine veriler verip izlenimlerimizi anlatmaya çalışacağız. O zaman başlayalım:

Endonezya ekonomisi hakkında

Endonezya ekonomisi Güneydoğu Asya’nın 1. Dünya’nın ise en büyük 16. ekonomisidir. Ayrıca, dünyanın en büyük müslüman ekonomisi de Endonezya’dır. G-20 ülkesi olan Endonezya’da kişi başı milli gelir 1.150 USD’dir ve bu haliyle alt sıralardan orta gelirli ülkeler kategorisine girmektedir. Ülke yeni saniyeleşen ülkeler arasında olmakla birlikte, yer altı-yer üstü kaynakları ve nüfusu ile geleceğin büyük güçleri arasında gösterilmektedir. 2014 yılında yayınlanan Dünya Bankası verilerine göre ülke bilgileri aşağıdaki gibidir.

2014 GDP
2014 GDP

Veriler http://www.mfa.gov.tr/endonezya-ekonomisi.tr.mfa sitesinden edinilmiştir.

Ayrıca, başkent Jakarta’da bulunan Soekarno-HattaUluslararası Havalimanı da ülke için önemli bir değerdir. Adını ülkenin ilk başkanı Soekarno ve ilk başkan yardımcısı Hatta’dan alan havalimanı, dünyanın en çok yolcu ağırlayan havalimanlarından birisidir. Haliyle bölge için de bir transfer merkezidir. Yeri gelmişken İstanbul Endonezya arası THY ile direkt uçuş da mevcuttur.

Detay isteyenler için: http://www.soekarnohatta-airport.co.id/

Son 10 yılda Endonezya ekonomisi

 • Endonezya’da yıllık ortalama gayri safi milli hasıla %5,7 artmıştır.
 • Endonezya’da kişi başına düşen gelir %75 artmıştır.
 • Endonezya’nın Dünya safi hasılasındaki payı %28 artmıştır.
 • Endonezya’da gayri safi milli hasılasındaki devlet harcamaları %12 azalmıştır.
 • Endonezya’da ihracat %26 artmıştır.
 • Endonezya’da işsizlik %41 azalmıştır.
theinsiderstories.com
theinsiderstories.com

Endonezya ekonomisinin temel kaynakları nelerdir? Endonezya gelir kaynakları nelerdir?

Endonezya ekonomisi 3 temel alanda değerlendirebilir:

 • Doğal kaynaklar
 • Tarım
 • Turizm

Endonezya’nın doğal kaynakları nelerdir? Endonezya yeraltı kaynakları.

Ülke ekonomisinin temeli enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Doğal gaz ve petrole ek olarak kömür, kalay, bakır, nikel, boksit, altın, gümüş, demir cevheri, kaolin, mermer, granit önemli maden kaynakları arasında yer almaktadır. Ülkede 1990’lardan sonra, imalat sanayi, tarım sektörünü geride bırakmıştır. Bunda özellikle doğal kaynakların verimli kullanılmasının etkisi büyüktür. Son 30 yıldır da ciddi bir sanayi büyümesi kaydedilmiştir. Endonezya resmi para birimi olan Rupiah’ın güçlü paralara karşı değersizliği sebebiyle ihracat rakamları sürekli artmıştır. Ülke, hem finansal piyasalarının çok gelişmemiş olması (türev işlemlerin azlığı) hem de devlet politikaları sebebiyle 2008 küresel krizinden, en az etkilenen ülkeler arasında yer alarak çıkmıştır.

Endonezya’nın tarım ürünleri nelerdir?

Tarım ülkede hala en büyük istihdam kaynağı konumundadır. Orman ürünleri ülke ekonomisinde büyük bir yer tutmaktadır. Orman ürünler içinde ise kinin bitkisi önemli bir role sahiptir. Tropikal iklimlerde yetişebilen Cinchona ağacının kabuğundan elde edilen kinin, sıtmaya karşı kullanılan sentetik ilaçların en önemli maddesidir. Kinin üretiminde dünyada 1. Sırada bulunan Endonezya, dünyadaki toplam ihtiyacın da %90’ını karşılamaktadır. Buna ek olarak Endonezya, kahve ve palm yağı üretimlerinde de dünyada ön sıralardadır. Yerel halk kontrolsüz şekilde genellikle pirinç ekimine yönelmiştir. Ancak, ekilebilir alanının toplam alanın %10’undan az olması sebebiyle, ürettikleri ürünler kendilerine dahi yetmemektedir. Dünyanın en büyük takımada ülkesi olan Endonezya’da balıkçılık da gelişmiştir.

Endonezya’da turizm nasıl gelişti? 

Ülkede 1980’lerden sonra güdülen devlet politikaları vasıtasıyla turizm büyük sıçrama göstermiştir. Turizmin gelişmesi otomatik olarak hizmet sektörünün payını arttırmış ve ülke ekonomisine çeşitlilik kazandırmıştır. Turizm açısından özellikle Bali tercih edilen lokasyondur. Tropikal iklimi, yoğun ormanlık alanları ve sörfe uygun sahilleriyle Bali, özellikle çiftler için cazibe merkezidir. Biz de bu cazibeye kapılmıştık 🙂

Endonezya ilginç bilgiler:

 • Endonezya’da 8.110 ada bulunmaktadır.
 • Ülkede bulunan adaların 6.000’in de yerleşim yoktur.
 • 240 milyona yaklaşan nüfusu ile Endonezya dünyanın en kalabalık 4. ülkesidir.
 • Endonezya’da 300 farklı etnik grup bulunmakta olup, 250’ye yakın dil konuşulduğu söylenmektedir.

Bali Ekonomisi ve Bali Turizm’i

Bali’de sanayi yoktur arkadaşlar. Biz tüten baca göremedik. Zaten temel geçim kaynakları da turizmdir. Turizm hizmet sektörünü gözle görülür derecede geliştirmiştir. Birçok küresel markayı (Mcdonalds, Starbucks vs) Bali’nin iç bölgelerinden birisi olan Ubud’ta görmeniz mümkündür. Bunun yanında turizm, yerel halkın müteşebbis kimliğini de arttırmıştır.

Turizmin yanında en yaygın sektör ise tarımdır. Müsait olunabilen her yerde pirinç tarlaları bulunmaktadır. Tropikal iklimin verdiği avantajla birlikte, yerel halk yetiştirdiği meyveleri kurdukları derme çatma tezgahlar vasıtasıyla sergilemektedir. Buna her yerde rastlayabilirsiniz. İşte size hem tarım hem turizm.

Pirinç tarlalarının muhteşem manzaraları:

Tegalalang Rica Terrace
Tegalalang Rica Terrace

Bizim dikkatimizi çeken ise, taksiciliğin Bali’de yaygın bir meslek olduğudur. O kadar ki, her yerde korsan taksici mevcuttur. Taksicilik yapmayan yerlilerin çoğu da kendi arabalarını kiralayarak özel şoförlük yapmaktadır. Bizim tecrübelerimize göre korsan taksilere yaklaşmayın, “Blue Bird” olan yasal taksileri tercih edin fakat bulamazsanız da yerli halkın yaptığı özel şoförlükten çekinmeyin.  Nasıl buluruz derseniz, merak etmeyin onlar sizi bulur. Adeta bir bordo bereliyi tarif ediyorum ama bunu dememdeki amaç gizemleri değil, her yerdeler. İstemeseniz de size bunu teklif edenler olacaktır zaten 🙂

Bluebird taksi
Bluebird taksi
Bluebird taksi içeriden görünüm
Bluebird taksi içeriden görünüm

Bu arada biz yerel halkın araçlarını kullandık, kazıklanmadık, hatta yardımlarını gördük.

Yukarıda kendi gözlemlerimiz vasıtasıyla anlattığımız Bali ekonomisi, temelde turizm ve tarıma dayanmaktadır. Buna ek olarak, yerel halk hizmet sektörü yoğunlukta bulabildiği her türlü işi  yapmaktadır.

Türkiye ve Endonezya ilişkileri

Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret nasıl gelişti?

Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 ülkeleri içindedir. D-8 ülkelerin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan bir platform olarak iki ülke arasındaki ticarete pozitif etki yapmaktadır. Buna ek olarak, Endonezya’nın dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi olduğunu söylemiştik. Türkiye’de Endonezya ardından dünyanın en büyük 2. Müslüman ekonomisidir.

İki ülke arasındaki ticaret özellikle 2000’li yıllardan sonra büyük artış göstermiştir. İhracat ve ithalatta %800’lere varan artışlar söz konusudur.

İki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme, yatırım teşviki gibi bir takım anlaşmalar da ticari ilişkilere katkı sağlamaktadır.

Ekonomi bakanlığına ait şu linkten ülke profili ve resmi anlaşma/raporlara ilişkin güzel bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca şu linkten de 2017 yılında ATO’nun Endonezya Türkiye ticari ilişkileri üzerine yaptığı araştırmayı bulabilirsiniz.

Türkiye Endonezya’nın ortak noktaları nelerdir?

Türkiye gibi Endonezya’da 2000’li yıllar sonrasında dolar milyarderi sayısı artan ülkelerden. Oxford üniversitesi bünyesindeki araştırmaya göre Endonezya’da 2002’de dolar milyarderi sayısı bir iken, 2016’da 20’ye yükseldiği belirtilmiştir.  Yine aynı araştırma ekonomik büyümenin arttığı ve fakat kaynakların eşit dağıtılmadığı da belirtilmiştir. Bu durum Türkiye’deki durum ile benzerdir.

Buna ek olarak, Hem Türkiye hem Endonezya ekonomik anlamda dışa çok bağımlı durumdalar. Şöyle ki, dış ticaret için yabancı sermaye olan bağımlılık iki ülkenin de en büyük problemlerinden birisi. Buna ek olarak Endonezya’da da Türkiye’de de uzun yıllardır süre gelen bir cari açık problemi mevcut. Bu iki durumun sebepleri arasında ülkelerin kendilerine has tetikleyicileri olsa da (siyasi farklılıklar vs) sonuç aynı.

Bitiriş

Ülke turizm ve doğal kaynak açısından çok avantajlı konumdadır. Yeraltı – üstü zenginlikleri ve Bali gibi turizm açısından inanılmaz bir kaynak, ekonomiye büyük katkı yapmaktadır. Yazının başında da belirttiğimiz potansiyeli sebebiyle PWC yaptığı bir araştırmada Endonezya’nın 2050 yılında dünya ekonomi sıralamasında en büyük 5 ekonomiden birisi olabileceğini yazmıştır. Detay link için tıktık. Bunun hayal olmadığını yazımızın başında belirtiğimiz son 10 yılda Endonezya ekonomisine ilişkin verilerden de anlayabilirsiniz.

Bunun yanında Endonezya’nın ülkemiz ile benzer bir gelişime ve benzer sorunlara sahip olması; D-8 içinde yer alması gibi sebeplerle aktif bir ticaretimiz de mevcuttur. İlerleyen yıllarda bu ticaretin artması da muhtemeldir.

Son olarak konuyla alakalı 2013 yılında yazılmış olmasına karşın bizim de kaynaklarından yararlandığımız daha detaylı ve kapsamlı bir yazı istiyorsanız buyrun:

http://www.moment-expo.com/guney

Endonezya ekonomisi: Türkiye ve Endonezya ekonomileri” için 4 yorum

 • Aralık 5, 2018 tarihinde, saat 5:20 pm
  Permalink

  Gezmeyi seven, gezdiği yerleri anlatmayı seven, gezilen yerler hakkında yazılanları okumayı sevenler için muhteşem bir site.

  Yanıtla
  • Aralık 5, 2018 tarihinde, saat 5:38 pm
   Permalink

   Teşekkürler yunus 🙂

   Yanıtla
 • Nisan 25, 2019 tarihinde, saat 6:43 pm
  Permalink

  Harika bir anlatim , Bu site olmasaydi Endenozya’yi pasif bir Asya ülkesi olarak bilmeye devam edecektim simdi ise gidip görmek istiyorum.

  Yanıtla
  • Mayıs 1, 2019 tarihinde, saat 12:32 pm
   Permalink

   Teşekkürler İrfan, umarım gitme şansın olur.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir